Meie lähenemine

Erinevalt traditsioonilistest advokaadibüroodest kasutame IKÜM nõuete järgimise küsimustes terviklikku lähenemist. Paneme selleks kokku valdkonnaülesed meeskonnad, kuhu kuuluvad lisaks advokaatidele ka IT-eksperdid ja juhtimisnõustajad. Kasutame riskipõhist lähenemist, millega analüüsime oma klientide andmekaitsealase tegevuse vastavust IKÜMi nõuetele. Tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks töötame välja tegevuskavad. Meie eesmärk on, et meie klientidepoolne isikuandmete töötlemine oleks päriselt vastavuses IKÜM ja teiste õigusaktide nõuetega, mitte ainult ei näiks vastavuses olevat. Selleks teeme klientidega tihedalt koostööd, et vajalik teave ja pädevad isikud oleks nende juures ka pärast seda, kui meie oma töö oleme lõpetanud.

Meie kogemus ja teenused

Aitame oma klientidel andmekaitsenõudeid järgida ja pakume neile täielikku tuge – nõustame ja aitame neid töötajate väljaõppe korraldamisel, ettevõttesiseselt ja -väliselt siduvate eeskirjade kujundamisel ning protsesside, informatsioonisüsteemide, lepingute ja teiste dokumentide vastavuse tagamisel.

IT-õiguse valdkonnas nõustame tarkvara arendamisel ja litsentsimisel, kasutustingimuste koostamisel ja IT-tehingutes, tehes sageli koostööd KPMG IT-nõustajatega.

Tüüpilised teenused, mida oleme viimasel ajal klientidele pakkunud:

  • isikandmete töötlemise vastavushindamine ja olemasoleva situatsiooni kaardistamine;
  • isikuandmete töötlemise nõuetele vastavusse viimise tegevuskava koostamine;
  • nõustamine isikuandmete rikkumiste korral, suhtlus järelevalveasutustega;
  • isikandmete kasutustingimuste koostamine, olemasolevate kasutustingimuste ülevaatamine ja täiendamine;
  • masspostituste ja turunduskampaaniate vastavuskontroll;
  • andmekaitse mõjuhinnangute koostamise nõustamine;
  • isikuandmete töötlemise ülevaate koostamise nõustamine;
  • andmekaitsespetsialisti teenused;
  • litsentsilepingute koostamine.

eksperdid

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Urmas Kukk

Vandeadvokaat, CIPP/E

urmas.kukk@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Katri Remmelgas

Advokaat

katri.remmelgas@kpmglaw.ee

+372 667 6805


LAIENDATUD MEESKOND 

Tarmo Toiger

Partner, juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht

KPMG Baltics

Ivar Anton

Küberturvalisuse ekspert / IT - audiitor

KPMG Baltics

Taavi Toppi

Küberturvalisuse ekspert / IT audiitor

KPMG BALTICS

Raul Nugis

Juhtiv andmeteadlane, Lighthouse CoE for Data & Analytics and Intelligent Automation

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: