Meie lähenemine

Meie meeskonna esmane eesmärk on nõustada kliente viisil, et võimalikud õigussuhetest võrsuvad erimeelsused ei eskaleeruks kunagi konfliktiks. Selleks julgustame kliente võtma meiega ühendust kohe, kui väikseimadki erimeelsused õigussuhetes ilmnevad. Sealjuures võimaldab erimeelsuse varajases faasis kaardistamine ja sellega seonduv nõustamine tugevdada kliendi positsiooni potentsiaalses kohtuvaidluses juhuks, kui ennetamine ei vii kohtuvälise lahenduseni.

Konflikti lahendamise efektiivsuse tagamiseks õpime alati oma klientide äri süvitsi tundma – tihtipeale tähendab see keerulistes äriõigusega seotud konfliktides, et töötame koostöös KPMG ekspertidega erinevates teenindusvaldkondades (maksueksperdid, ärinõustajad, siseaudit ja riskinõustamine). Eriti olulised on äriõiguse vaidlustes just meie finantsteadmised – tänu KPMG kogenud ja turul kõrgelt hinnatud finantsnõustajatele oleme parimas positsioonis kuluefektiivsete ja jätkusuutlike kokkulepete vahendamisel.

Vaidluste kohtueelsetes läbirääkimistes peame muuhulgas silmas, et tulemus teeniks klientide huve mitte ainult konkreetsel ajahetkel, vaid ka tulevikus.

Meie kogemus ja teenused

Pöördu meie poole, kui vajad professionaalset õigusabi esialgse õigusliku hinnangu saamiseks, konflikti perspektiivi ja riskide kaardistamiseks, kompromisslahenduste väljatöötamiseks või läbirääkimiste läbiviimiseks. Töötame välja konkreetse kliendi vajadustest lähtuva läbirääkimiste strateegia, mis aitab maandada riske ja saavutada parima võimaliku lahenduse. Koostöös KPMG globaalse võrgustikuga nõustame kliente ka rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel.

Meie vaidluste lahendamise ekspertidel on laialdased kogemused nõudlikes läbirääkimisolukordades. Oleme aidanud klientidel leida lahendused konfliktidele nii äritehingutes, lepinguvaidlustes, ühingusisestes (aktsionäridevahelistes) konfliktides, töövaidlustes, restruktureerimise vaidlustes kui ka muudes olukordades, kus oleme olnud välise nõustaja või lepitajana kaasatud.


eksperdid

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Rauno Klemm

Vandeadvokaat, riigihangete ja haldusõiguse valdkonna juht

rauno.klemm@kpmglaw.ee

+372 5596 4555

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat, Baltikumi töögrupi liige

kaia.kuusler@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Liisi Kents

Vandeadvokaat

liisi.kents@kpmglaw.ee

+372 667 6805


LAIENDATUD MEESKOND 

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: