Meie lähenemine

Äritegevusega tõusvad konkurentsiõiguslikud küsimused on tihtipeale keerukad ja detailiderohked ning eeldavad lisaks õigusnormide tundmisele ka väga head arusaamist majanduslikust ja ärilisest keskkonnast, milles klient tegutseb. Kliente nõustades teeme endale üksikasjalikult selgeks nende äritegevuse ja asjassepuutuvate kaubaturgude spetsiifika. Samuti pakume konkreetseid ja praktilisi nõuandeid, et klient saaks oma äritegevust kooskõlas konkurentsiõiguse reeglitega teostada. Vajadusel teeme koostööd KPMG finantsnõustajatega – seda näiteks turuanalüüsi läbiviimisel, samuti projektides, kus on vaja läbi viia kulude või hinna analüüs.

Nõustame nii siseriiklikes küsimustes kui ka rahvusvahelise mõõtmega projektides. Piiriülestesse projektidesse kaasame KPMG võrgustiku nõustajaid teistest riikidest ning tegutseme vajadusel keskse projektijuhi ja kliendi kontaktisikuna.

Meeskonna teeb ainulaadseks see, et nad on värvanud inimesi, kellel on varasemad regulatiivsed ja järelevalvealased kogemused, mis annab neile võimaluse ainulaadse nurga alt läheneda ja vajadusel reguleerijaga suhelda.

The Legal 500

Meie kogemus ja teenused

Aitame kliendil tuvastada tema äritegevusega kaasnevaid konkurentsiõiguslikke riske (nt seonduvalt äritegevuses kasutatavate lepingute ja äripraktikatega, samuti turgu valitseva seisundi omamisega), pakkudes välja lahendusi nende riskide ennetamiseks ja maandamiseks. Analüüsime ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimiste raames nende tehinguteks koondumise teate esitamise vajadust, vajadusel aitame kliendil koostada koondumise teate ja nõustame koondumise loa menetluses Konkurentsiametis.
Mitmed meie meeskonna liikmed on varasemalt töötanud Konkurentsiametis, mistõttu oskavad nad tuua kliendi konkurentsiõiguslike küsimuste käsitlemisel sisse ka järelevalveasutuse vaate.

Nõustame kliente järgmistes küsimustes:

  • koostöö-, tarne-, turundus- jms lepingute analüüs ja koostamine, välistamaks keelatud kokkuleppeid;
  • turgu valitsevat seisundit omava ettevõtja majandustegevuses nõustamine;
  • koondumise loa vajalikkuse analüüs ja koondumise teate koostamine;
  • Konkurentsiametiga suhtluses esindamine;
  • konkurentsiõigusliku auditi läbiviimine ettevõttes;
  • konkurentsiõiguse alased sisekoolitused kliendile;
  • riigiabi taotlemisel ja riigiabi kasutamisega seotud menetluses.

EKSPERDID

Liisi Kents

Vandeadvokaat

liisi.kents@kpmglaw.ee

+372 667 6805


LAIENDATUD MEESKOND

Kärt Blumberg

Riskinõustamise konsultant

KPMG Baltics

Raul Nugis

Juhtiv andmeteadlane, Lighthouse CoE for Data & Analytics and Intelligent Automation

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: