Meie lähenemine

KPMG tunnustatud maksuspetsialistide erialased teadmised ja valdkonna süvitsi tundmine, piiriülene mõtlemine ja tänasest päevast kaugemale nägemine aitavad järgida seaduse nõudeid ja säilitada konkurentsivõimet. Rahvusvaheliste projektide puhul kaasame teiste riikide KPMG kogenud maksuspetsialiste, kelle põhjalikud teadmised ja kõige värskem teave konkreetse riigi maksunüansside kohta aitavad langetada õigeid otsuseid.

Oleme töötanud Joeli meeskonnaga mõned aastad ning ei suuda neid piisavalt soovitada. Nende poolt koostatud analüüsid, raportid, lahendused ja üldine töömahukus on olnud rohkem kui me oleme kunagi saanud ühteltki teiselt teenusepakkujalt.

Kliendi tagasiside

Meie kogemus ja teenused

Aitame põhjalikult läbi mõelda võimalikud strateegiad kliendi äritegevuse ja arengusoovidega seotud maksuküsimuste käsitlemisel ning selgitame välja sobivaima ettevõtlusvormi. Samuti leiame soodsaid investeerimisvõimalusi, mis vastaksid nii Eesti kui ka välisriikide maksuõigusnõuetele (sh kinnipeetavate maksude vähendamine, piiriülene rahastamine jne).

Aitame vältida maksuriske tehingutes seotud isikutega nii Eestis kui ka ema- või tütarettevõtjate asukohtades. Anname nõu, kuidas vähendada tegelikku maksumäära ning seeläbi suurendada tulu rahavoogudelt ja luua lisaväärtust aktsionäridele.

Meil on rohkelt kogemusi keerukate maksuvaidluste kohtueelsel lahendamisel ja klientide esindamisel suhtluses Maksuametiga.

Oleme nõustanud oma kliente näiteks järgmistes maksuõiguslikes küsimustes:

  • maksuauditid, nt tehingueelne maksuanalüüs (tax due diligence), maksuülevaade, riskivaldkondadel põhinev audit või täiemahuline maksuaudit (dokumentide põhjalikul läbivaatusel tuginev kõigi maksuvaldkondade kontroll);
  • rahvusvahelise maksunduse küsimused (maksukrediit, õigusnormide järgimine, rahvusvahelise äritegevuse kavandamine);
  • ühinemiste ja ülevõtmiste maksunõustamine (tehinguobjekti maksuriskide hindamine, tehinguga seotud tulumaksu, käibemaksu ja rahvusvahelise maksustamise küsimused, maksude struktureerimine);
  • siirdehindade alane nõustamine (siirdehindade planeerimine, riskianalüüside ja dokumentatsioonis koostamine, hinnakujunduspoliitika ja teenustasusüsteemide väljatöötamine, kontsernisiseste lepingute koostamine);
  • kaudsete maksude alane nõustamine (käibe-, tolli- ja aktsiisimaksu planeerimine);
  • tööjõu piiriülese liikumise maksukorralduslike küsimuste lahendamine;
  • abistame maksukorralduslike kohustuste täitmisel (registreerimine, maksuaruandlus, maksusummade tagastustaotlused) ja pakume tuge maksuhalduriga suhtlemisel, sh maksurevisjoni korral;
  • esindamine maksuvaidlustes.

eksperdid

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241


LAIENDATUD MEESKOND

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics

Mikk Tereping

Maksuteenuste juht, ühinemised ja omandamised

KPMG Baltics

Einar Rosin

Maksuteenuste juht, füüsiliste isikute maksustamine

KPMG Baltics

Merike Oja

Maksuteenuste juht, kaudsed maksud

KPMG Baltics

Maike Leppik

Partner, Siirdehindade teenusliini juht, raamatupidamisteenuste juht

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: