Tehtud tööd 

Oleme nõustanud regiooni kõige keerulisemaid ja mahukamaid tehinguid ning restruktureerimisi. Me ei tee järeleandmisi ei töö kvaliteedi ega eetika osas. Meil on pikaaegne kogemus piiriüleste, komplekssete ja sektorispetsiifiliste plaanide elluviimisel.

Eesti Metsameister OÜ

Nõustasime Eesti Metsameistrit seoses õigusauditiga

Nõustasime Eesti Metsameistrit seoses õigusauditi läbiviimisega ning siseregulatsioonide loomisega.

${ i18n('read_more') }
Minela Säätiö sr (Karto Oy)

Nõustasime Minela Foundation (Karto Oy) seoses tütarühingute osaluste müügiga

Nõustasime koostöös KPMG Law Soome-Eesti töögrupiga Minela Säätiö sr’i varasemat tütarühingut Karto Oy-d seoses Karto Oy Eesti tütarühingute osaluste müügiga.

${ i18n('read_more') }
AS MAAG Grupp

Nõustasime MAAG-i seoses restruktureerimisega

Nõustasime MAAG grupi ettevõtteid ulatuslikus restruktureerimisprotsessis, mille käigus muudeti grupisisest struktuuri.

${ i18n('read_more') }
Combiwood Grupp OÜ

Nõustasime Combiwoodi ulatuslikus restruktureerimise protsessis

Nõustasime Combiwoodi grupi ettevõtjaid ulatuslikus restruktureerimisprotsessis, mille käigus omandas valdusettevõtja kontserni ühingute osalused. 

${ i18n('read_more') }
Leonhard Weiss OÜ

Nõustame Leonhard Weiss OÜ-d tööõiguse küsimustes 

Nõustame Leonhard Weissi erinevates igapäevastes tööõiguslikes küsimustes, muuhulgas näiteks töölepingute muutmisel, kaugtöö juhendi koostamisel ja kutsehaigestumistega seotud küsimustes. 

${ i18n('read_more') }
Fairown

Nõustasime Fairowni tegevuse alustamisel Eesti turul 

Nõustasime klienti seoses makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (sh PSD2) ning krediidiandjate- ja vahendajate seaduses sätestatud nõuete tõlgendamisega. Samuti abistasime klienti tema tegevuse jaoks äriliselt vajalike lepingute koostamisel.

${ i18n('read_more') }
Everaus Kinnisvara OÜ

Nõustasime Everaus Kinnisvara OÜ-d erakapitali kaasamisel 

Everaus Kinnisvara OÜ kaasas kapitali 60-lt Eesti ja välisriigi investorilt. KPMG Law nõustas strateegilise partnerina nii kapitali kaasamise ettevalmistamisega, tehingudokumentide koostamisega kui investorisuhete reguleerimisega.

${ i18n('read_more') }
Limestone Platform 

Nõustasime Limestone Platformi uuenduslikes finantsregulatsiooni küsimustes

Nõustasime klienti fondivalitseja omavahendite nõuete täitmisel, mis lõi pretsedendi nii Eestis kui Euroopa Liidus (EL). Lisaks sellele oleme jooksvalt klienti nõustanud erinevates ühingu- ja finantsõigust puudutavates küsimustes.

${ i18n('read_more') }
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nõustasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) AS-i Teede Tehnokeskuse avaliku enampakkumise ettevalmistamisel

Nõustasime MKMi ASi Teede Tehnokeskus aktsiate avaliku enampakkumise ettevalmistamisega seotud juriidilistes küsimustes. 

${ i18n('read_more') }
Modena

Aitasime Modenal tuua tarbijakrediidi teenused Eesti turule

Esindasime Modenat krediidiandja tegevusloa taotlemisel Finantsinspektsioonis ja abistasime uue kaasaegse krediidilimiidi toote turule toomisel. 

${ i18n('read_more') }
Sotsiaalministeerium

Nõustasime Sotsiaalministeeriumi seoses uudse meditsiiniprojekti elluviimisega 

Hindasime personaalmeditsiini projekti elluviimise mõju teenuse saajate privaatsusele ja nõustasime andmekaitse regulatsioonide osas. 

${ i18n('read_more') }
Tallinna Lennujaam 

Nõustasime Tallinna Lennujaama seoses andmekaitse auditiga

Teostasime Tallinna Lennujaamale isikuandmete töötlemise sise-eeskirjade auditi ja nõustasime andmekaitse regulatsioonide osas.

${ i18n('read_more') }
Versobank AS (likvideerimisel)

Tegutseme Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerijatena ja esindajana kohtuvaidlustes

KPMG ja KPMG Law tegutsevad Versobank AS-i (likvideerimisel) likvideerijatena. KPMG Law advokaadid esindasid Versobank AS-i  (likvideerimisel) mitmes vaidluses, mis tekkisid pärast krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamist. 

${ i18n('read_more') }
Eesti Post AS

Nõustasime Aktsiaseltsi Eesti Post fintech äritegevuse eraldamisel

Eesti Post eraldas advokaadibüroo KPMG Law abiga ettevõttest infoäri ja nutikate arvelahenduste teenuse tütarettevõttesse Finbite OÜ.  

${ i18n('read_more') }
Fausto Capital AS 

Nõustasime Fausto Capital AS-i ja Transcom AS-i Vilcon Ehituse enamusosaluse omandamisel 

Abistasime limiteeritud õigusauditi läbiviimisel Vilcon Ehituse enamusosaluse omandamise raames.

${ i18n('read_more') }
Greenful Group OÜ

Nõustasime Greenfuli suunatud kapitali kaasamisel erainvestoritelt

Nõustasime Greenfuli ettevõtte kasvu ja tootmistegevuse alustamiseks vajaliku kapitali kaasamisel konverteeritavate laenude kaudu. 

${ i18n('read_more') }

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: