Artikkel
08.08 2022

Advokaadibüroode kasvu pärsib tihe konkurents töötajate nimel võistluses IT-sektoriga

Advokaadibürood jätkavad kasvamist, kuid uusi inimesi ja büroosid lisandub turule varasemast aeglasemas tempos. Oluliseks väljakutseks sektoris on töötajate hoidmine, sest juristide kompetentsi neelavad järjest enam ka finants- ja tehnoloogiasektorid. Vaatamata viimaste aastate kasvanud efektiivsusele ja pea kahekordistunud kasumlikkusele, on ka suurematel ning võimekamatel advokaadibüroodel tarvis võistelda IT-sektori palgatasemega.

„Kui näiteks 2018. aastal kasvas uute turule sisenenud advokaadibüroode arv märkimisväärselt, siis 2019. aastal uute tulijate arv kahanes ning pole enam pandeemiaeelset taset saavutanud. Põhjuseid võib siin olla mitmeid – esiteks turu jätkuv konsolideerumine suuremate tegijate kätte ning majanduslikust ebakindlusest ja ettearvamatusest tingitud riskid, mille suhtes väiksemad bürood on kindlasti haavatavamad,“ toob välja KPMG Law juhtivpartner Karin Oras.

Olulise trendina tasub kindlasti välja toomist, et viimase viie aastaga on advokaadibüroode koondkasum sisuliselt kahekordistunud. Arvestades, et sektori müügitulu on suurenenud igal aastal keskmiselt 11%, siis näeme, et kasumi kasv on olnud oluliselt kiirem ning see on taganud ka suure kasvu käiberentaabluses, mis viimaste aastate lõikes on tõusnud rohkem kui 25% võrra. Ühest küljest näitab see advokaadibüroode äritegevuse efektiivsuse kasvu, kuid kindlasti peegeldab see laiemat majanduskeskkonda ja turuolukorda – tehingute aktiivsust, regulatiivse nõustamisäri mahu kasvu ja kohtuvaidluste rohkust. Arvesse tuleb võtta ka tasumudelite ümbervaatamist, sest ärimahtude kasvatamisel makstakse partnertasusid enamasti kasumirealt.

Töötajate arv sektoris pole kunagi vähenenud, kuid selle arvu kasv on viimaste aastatel kahanemas. Töötajate arvu kasvutrendi vähenemine advokaadibüroodes algas 2020. aastal ning jätkus ka 2021. aastal ning siin on põhjuseks kõige tõenäolisemalt pandeemiast tingitud makromajanduslik olukord, mis tegi bürood uute töötajate värbamisel varasemast ettevaatlikumaks ja laienemise osas konservatiivsemaks. Teisalt on advokaadibüroodel pidev surve värvata järjest uusi spetsialiste, sest muud sektorid neelavad aplalt kogenud tööjõudu – eeskätt tehnoloogia- ja finantssektorid, mis suudavad kõrgete palkade ning optsiooniplaanidega üle meelitada arvukalt kogenud advokaate. Värbamisturul on konkurents ülimalt agressiivne ning kogenud inimeste leidmine on üha keerulisem.

Brutopalgad loomulikult kasvavad jätkuvalt, kuid 2019. ja 2020. aastal kasv selgelt aeglustus. Saab olema põnev näha, milline on advokaadibüroode palgakasv käesoleval aastal, kus lisaks koroonakriisile mõjutavad majandust veel mitmed faktorid alustades Ukraina sõjast lõpetades inflatsiooni ja energiahindadega, mille mõjud kanduvad läbi eri sektorite klientide edasi ka advokaadibüroode igapäevasesse äritegevusse. Paljude büroode jaoks saabki põhiliseks väljakuseks jätkuva palgatõusu tasakaalustamine piisava käibekasvuga olukorras, kus prognoose tehakse ülimalt ebastabiilsetes ja määramatutes oludes.

Seni on käive töötaja kohta aasta-aastalt kasvanud ning 2021. aastal ületas käibeootus töötaja kohta 115 tuhande euro piiri. Varasemalt oli see mitu aastat püsinud saja tuhande euro piirimail. Lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud keskmiselt 10% aastas, mis tähendab, et advokaadibüroode jaoks on laienemine ja uute töötajate värbamine endiselt kasulik.

Kuid siin jõuamegi tagasi advokaadibüroode keskse väljakutse juurde: kuidas leida kvalifitseeritud ja kõrge lisandväärtusega töötajaid olukorras, kus palgataseme osas konkureeritakse tehnoloogiasektoriga. Reaalsus on see, et täna suudavad tehnoloogiaettevõtted veel töötajaid palgaga üle meelitada ning küllap see trend veel mõnda aega ka kestab. Advokaadibüroode jaoks tähendab see seda, et inimesele tuleb pakkuda lisaks tasudele midagi muud – motiveerida inimesi läbi advokaadirolli parema sisustamise ning põnevamate ja mitmekülgsemate väljakutsete. Kui finants- ja IT-sektorid suudavad pakkuda paremat palka, siis advokaadibüroo pakub kindlasti mitmekesisemaid väljakutseid ja kogemust, mis paljude inimeste jaoks on palganumbrist olulisemgi.

Lisaks inimeste leidmisele tuleb advokaadibüroode juhtidel mõelda ka inimeste ning nende võtmekompetentside hoidmisele ja arendamisele. Palka võib ju tõsta, kuid kurnamissõjas tehnoloogiasektoriga jääks kaotajaks ka võimekaim advokaadibüroo. Seega ei piirdu advokaadibüroode juhtide roll enam kliendisuhete ehitamise ja tipptasemel õigusnõu andmisega, vaid juhid peavad olema ka organisatsiooni ehitajad, eestvedajad ning meeskonna mentorid. Just ühiste eesmärkide, mitmekülgse eneseteostuse ja tähendusrikka töö võimaldamine on see, mis hoiab valdkonna inimesed koos.

„Võimekas, kogenud, mitmekülgse kompetentsiga ning heas koostoimes töötav meeskond on eelduseks, et realiseerida ka kõige komplekssemaid ja väljakutsuvamaid suurprojekte ning aidata kliente nende äriliste küsimuste lahendamisel ja kasvuambitsioonide toetamisel,“ võtab Karin Oras teema kokku.

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht
karin.oras@kpmglaw.ee
+372 507 9241

Ehitustöövõtjaid mõjutav seadusemuudatus ning aegumatu meelespea töövõtulepingute sõlmimisel ja täitmisel

Artikkel 06.11 2023

Järelevalve vajadus äriühingute teenusepakkujatele

Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt sel kevadel ilmunud aastaraamatust[1] näeme, et uue fookusteemana..

02.11 2023

Eesti puidutööstus pole ühe vitsaga löödud

Kuigi paljudel saeveskitel ja puitmajade tootjatel on Skandinaavia turu kokkukuivamise tõttu kee..

Artikkel 31.10 2023

Vilepuhuja kaitse seaduseelnõu paneb ettevõtja õlgadele lisakoorma

Hiljuti Riigikogu menetlusse võetud seaduseelnõu kohaselt on oluliselt kärbitud õigusrikkumiste ri..

11.10 2023

Kui sanktsioone pole rikutud, ei saa Venemaale kaupa tarninud firmadele õiguslikult etteheiteid teha

Kui Eesti äriühing on Venemaa edasimüüjatele kauba ära müünud ning tarninud selle Venemaale viis..

sanktsioonid 05.09 2023

The Legal 500: KPMG Law kuulub advokaadibüroode koorekihti

Maineka rahvusvahelise õiguskataloogi The Legal 500 uues, 2023. aasta numbris pälvib järjekordselt..

Artikkel The Legal 500 23.05 2023

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Email again: