Artikkel
05.05 2020

KPMG Law Äripäeva advokaadibüroode TOP-ides

Äripäev on koostanud advokaadibüroode valdkonna II kvartali konkurentsiraporti, kus asetseb TOP-ide seas ka Advokaadibüroo KPMG Law.

Valdkonna kvartaliraport põhineb maksu- ja tolliameti poolt kogutud ja avaldatud ettevõtete 2018.- 2020. aasta kvartalipõhistele äriandmetele, äriregistri ja statistikaameti infole ning ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitlustele. Raportisse on kaasatud ettevõtted, mille aastane müügitulu ületab vaatlusaluses ajavahemikus 150 000 euro piiri.

Valdkonna reitingutes oleme selle aasta II kvartali näitajate põhjal käibe TOP-is 14. kohal, tööjõumaksude TOP-is 13. kohal ning töötajate arvu TOP-is 16. kohal.

KPMG Law partner Karin Oras ütleb enda konkurentsiraporti kommentaaris, et kriisijärgset „normaalsust“ pole mõtet oodata – pidev kohanemisvajadus ongi uus reaalsus.

Koroonaviirus on meid pannud pretsedenditusse olukorda, mille mõjud on ootamatud ja senitundmatud. Omad ohud ja võimalused on siin ka advokaadibüroodel. Raportis toodud majandusandmed peegeldavad ajalises mõttes pandeemia ja sellele järgneva kriisi eelõhtut ning ei peegelda päris täpselt tänast, täiesti muutunud olukorda. Seega ei tasu ka valmistuda mingiks uueks „normaalsuseks“, sest pidevast kohanemisvajadusest saabki meie igapäevane uus reaalsus.

Praeguses majandusolukorras, kus töötus kasvab ning kulusid kärbitakse nii eraisikute kui ka ettevõtete tasandil, pole kellelgi pakkuda kaugemaleulatuvaid vastuseid. Meie klientideks on ettevõtjad, kel kõigil on oma lähenemised kriisiga toimetulekuks – koondamistest kärbeteni ja pingetest käibekapitalis maksejõuetuseni ning alles mõne aja möödudes näeme, kuidas mõjutab kriis läbi meie klientide advokaadibüroosid.

Väljumaks kriisist tugevamatena, peavad ilmselt paljud ettevõtted oma ärimudeleid üle vaatama, sest ega me ei otsigi tagasiteed täpselt samasse alguspunkti. Uus olukord saab olema uus normaalsus ning ka see on pidevas muutumises. Näiteks juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey & Company leiab, et tulevikus on edukamad need ettevõtted, kes on paremini valmis haarama uutest võimalustest ja lahendama keerulisi väljakutseid.

Juhtimise aspektist tuleb rõhutada nelja võtmetähtsusega fookust – käibe taastamine, töökorralduse ümberehitamine, organisatsiooni ümbermõtestamine ja digitaalsete vahendite rakendamise kiirendamine. Ettevõtetel, advokaadibüroodel sealhulgas, on tarvis mõista, mida kliendid väärtustavad praegu ja pärast COVID-19 kriisi ning muuta oma teenuseid ja kliendisuhtlust lähtuvalt sellest tagasisidest. Räägitakse ka start-up’ilikust suhtumisest, mis väärtustab kiiret tegutsemist, erinevate lahenduste testimist, kiiret töörütmi, paindlikkust ja kohanemisvõimet ning julgustab meeskondlikku tööd ja vastutust – sh. igapäevaseid kiireid ajurünnakuid ja iganädalasi või -kuiseid ülevaateid. Sealhulgas tasuks kaaluda ka ebatraditsioonilisemaid mudeleid – näiteks kliendile teenuse pakkumisel allhanke või töörühma komplekteerimist, miks mitte ka konkurentidevahelist koostööd. Kõik mõistagi algab enda põhitegevuse identifitseerimisest, mõtestamisest ja prioriteetide seadmisest ning selle hoidmisest.

Advokaadibüroo positsiooni parandamine langeva turu tingimustes võib tähendada motivatsiooni töökorralduse uuendamiseks. Muuhulgas võib see olla töötajate ümbersuunamine teenustele, mida kliendid kriisis või kriisist väljudes enim vajavad, innovatsiooni kliendikogemuse pakkumisel või hoopis töökorralduse efektiivsemaks muutmise võimaluste leidmist. Igal juhul on ka advokaadibüroodes luubi all büroo finantsmudel. Tähtis on see, kas ja kuidas on ettevõte valmis reageerima ajutisele või püsivale käibelangusele, juhul kui selline olukord tekib.

Kriisi ajal tõusevad esile valdkonnad nagu maksejõuetuse nõustamine, restruktureerimised ja kohtuvaidlused. Kriisis kannatada saanud ärid vajavad päästeplaane ning tasumata arved vajavad sissenõudmist. Samuti soovivad kliendid abi töölepinguliste suhete kujundamisel ja tööohutuse valdkonnas. Seetõttu korrigeerivadki paljud advokaadibürood ärisuundi ja paigutavad rohkem ressurssi valdkondadesse, kus nõudlus on parajasti suurem.

Kukkumistest rääkides langes Euroopa M&A turg märtsis kümnendi madalaimale tasemele. See aga ei tähenda, et M&A advokaatide töö kaob – kui ettevõtjad näevad võimalust turuosa võitmiseks ja jõulisemaks taastulemiseks, võib osutuda atraktiivseks nõrgenenud konkurentide ülesostmine ning kasu teenimine makseraskustest tingitud varade müügilt. Lisaks ennustatakse majandusolukorra rahunedes tehingute arvu kasvu erakapitalifondide ja kinnisvarafondide eestvedamisel ning selliste tehingute juures on oluline roll ka konkurentsiõiguse ja andmekaitse nõustajatel.

Olukorras, kus kriisi tegelikud mõjud on veel ebaselged, on keeruline planeerida ka sellest kriisist väljumist. Seega tasub eeskätt keskenduda uute oludega kohanemisele, mõelda – mida vajavad meie kliendid, kuidas komplekteerida parim meeskond kliendi toetamiseks ning millistele fookusteemadele see meeskond keskendub. Sellisel viisil saame kriisist läbi üheskoos ja tugevamana.“

Täispika konkurentsiraportiga saab tutvuda Äripäeva e-poes: https://pood.aripaev.ee/advokaadiburood-kvartaliraport


Advokaadibüroo KPMG Law on maineka õigusalase väljaande The Legal 500 värskes edetabelis taas kõrgelt hinnatud

Advokaadibüroo KPMG Law on maineka õigusalase väljaande The Legal 500 värskes edetabelis taas kõrg..

Artikkel The Legal 500 09.04 2024

Riigikohus: 20% suurune osa raielepingu summast on tasu maa kasutamise eest

Värske Riigikohtu praktika on raieõiguse võõrandamise lepingute puhul leidnud järgmist: 20% suurun..

Artikkel 25.03 2024

KPMG: kriisist haaratud puidutööstuses tugevneb Eesti ettevõtjate haare

Advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartneri Karin Orase sõnul on pikaleveninud kriis jõudnud ka puidutö..

Artikkel 29.02 2024

Ehitustöövõtjaid mõjutav seadusemuudatus ning aegumatu meelespea töövõtulepingute sõlmimisel ja täitmisel

Artikkel 06.11 2023

Järelevalve vajadus äriühingute teenusepakkujatele

Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt sel kevadel ilmunud aastaraamatust[1] näeme, et uue fookusteemana..

Artikkel 02.11 2023

Eesti puidutööstus pole ühe vitsaga löödud

Kuigi paljudel saeveskitel ja puitmajade tootjatel on Skandinaavia turu kokkukuivamise tõttu kee..

Artikkel 31.10 2023

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: