Vilepuhumise Vitamiinihommik

18.11.2019

"Kuidas on Sinu organisatsioonis tagatud õigusnormide rikkumistest teavitavate isikute ehk vilepuhujate kaitse?" Sellele ning paljudele teistele küsimustele saab vastuse 10. detsembril toimuval KPMG järjekordsel Vitamiinihommikul!


7. oktoobril 2019 võeti vastu Euroopa Liidu vilepuhujate direktiiv, mille eesmärk on tugevdada rikkumistest teavitajate kaitset ja õigusnormide rakendamist valdkondades, kus rikkumised võivad avalikku huvi tõsiselt kahjustada. Sellised valdkonnad on muuhulgas finantsteenused ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, tervishoid, tooteohutus, transpordiohutus, isikuandmete kaitse, riigihanked, keskkonnakaitse, tarbijakaitse, samuti vastavus konkurentsi- ja maksuõigusnormidega. Direktiivist tulenevad kohustused puudutavad ettevõtteid, kellel on üle 50 töötaja ning kõiki finantsteenuste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid, samuti kogu avalikku sektorit. Loe edasi https://www.koda.ee/et/sisu/vilepuhumise-vitamiinihommik

KPMG, LHV Panga, Finantsinspektsiooni ja Korruptsioonivaba Eesti asjatundjad räägivad vilepuhumise kultuurilisest taustast, kohalduvatest õigusnormidest ning nende rakendamisest, tõusetunud probleemidest ning nende lahendustest.

Ootame osalema nii era- kui ka avaliku sektori esindajaid, eelkõige keskmise suurusega ja suurte eraettevõtete juhte, juriidilise, vastavuskontrolli ja siseauditi osakondade juhte, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhte.

Räägime muuhulgas järgmistel teemadel:
• Keda vilepuhumise direktiiv puudutab ning mis on peamised õiguslikud muudatused, mida see endaga kaasa toob? (Risto Agur ja Meril Kristi Haljand)
• Missugused on praktikas vilepuhumise süsteemi ülesehitamisel tõusetunud probleemid ja nende lahendused nõustaja ja siseaudiitori vaates? (Viljar Alnek)
• Kultuuri vangid. (Ants Soone)
• Milliste tööriistade abil saab tagada turvalist teavitamist rikkumistest? (Erkka Jaakkola)
• Finantsinspektsiooni vaade vilepuhumisele. (Kilvar Kessler)

Koolitajad:
Risto Agur, juhtivpartner ja vandeadvokaat, Advokaadibüroo KPMG Law
Meril Kristi Haljand, advokaat, Advokaadibüroo KPMG Law
Viljar Alnek, siseauditi teenuste juht, KPMG Baltics
Kilvar Kessler, juhatuse esimees, Finantsinspektsioon
Ants Soone, vastavuskontrolli juht, LHV Pank
Erkka Jaakkola, juhatuse esimees, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Hind kuni 1. detsembrini:
Koja liikmele ja KPMG kliendile  25 € + km
Mitteliikmele 50 € + km

Hind alates 2. detsembrist:
Koja liikmele ja KPMG kliendile 35 € + km
Mitteliikmele 70 € + km


Registreeri seminarile siin: https://www.koda.ee/et/sundmused/vilepuhumise-vitamiinihommik

Vaata üritust ka meie Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/events/2566900086764330/?active_tab=about 

#kpmg #kpmglaw #kpmgpeople #kpmgestonia #vitamiinihommik