KPMG Baltics ja advokaadibüroo KPMG Law nõustasid Versobank AS-i laenuportfelli müüki

19.02.2019

Advokaadibüroo KPMG Law M&A valdkonna juht Karin Kaup ja advokaat Kadri Kasepalu ning KPMG Baltics nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere ja tehingunõustaja Kristjan-Mart Piirsalu nõustasid Versobank AS-i laenuportfelli müüki.

Versobank AS (likvideerimisel) laenuportfelli omandas AS LHV Pank vastavalt poolte vahel 19. detsembril 2018 sõlmitud lepingule. AS LHV Pank omandas ligikaudu 12,2 miljoni euro eest Versobank AS-i laenuportfelli 16. veebruari 2019 seisuga.

Laenuportfell omandati laenuportfelli ettevõttena, mis koosnes laenu- ja tagatislepingutest ning portfelliga seotud kahest töötajast. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu olid summas ligikaudu 10,4 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 2,8 miljonit eurot.

Versobank-i laenuportfelli edukas müük on oluliseks teetähiseks panga likvideerimismenetluses. Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusluba tunnistati Euroopa Keskpanga poolt kehtetuks 26. märtsil 2018, pank on likvideerimisel ega või osutada finantsteenuseid. Tänaseks on praktiliselt kõigile hüvitamistaotluse esitanud klientidele nende Versobanki hoiused välja makstud. Laenuportfelli üleminek võimaldab ka laenuklientide segmendi ees likvideeritava panga poolsed kohustused täita ning likvideerimismenetluse lõpule viimisega jätkata.


Loe rohkem siit ja siit