Uudised

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

19. novembril 2022 jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on teha tööandjatele ja töötajatele arusaadavamaks see, kuidas täita kaugtöö korral töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Nüüd on seaduses reguleeritud tööandja kaugtööga seotud kohustused ning täpsustatud on ka töötaja õigusi ja kohustusi tagada ohutu töökeskkond. Muu hulgas on pandud tööandjale kohustus korraldada töökohal töötervishoiuteenuse osutamist.

Loe rohkem

Kuidas teie organisatsioonis töötaja normtunde arvutatakse?

Eduka personalipoliitika vaieldamatuks eelduseks on tõhus töö planeerimine, eriti graafikute alusel töötamise korral, eesmärgiga suurendada töötajate produktiivset tööaega. Tõhus töö planeerimine nõuab aga võimet töövoogu prognoosida – mida täpsem on prognoos ja sellele vastavad tööajagraafikud, seda parem nii tööandjale kui ka töötajale. 

Loe rohkem

Advokaadibüroode kasvu pärsib tihe konkurents töötajate nimel võistluses IT-sektoriga

Advokaadibürood jätkavad kasvamist, kuid uusi inimesi ja büroosid lisandub turule varasemast aeglasemas tempos. Oluliseks väljakutseks sektoris on töötajate hoidmine, sest juristide kompetentsi neelavad järjest enam ka finants- ja tehnoloogiasektorid. Vaatamata viimaste aastate kasvanud efektiivsusele ja pea kahekordistunud kasumlikkusele, on ka suurematel ning võimekamatel advokaadibüroodel tarvis võistelda IT-sektori palgatasemega.

Loe rohkem

The Legal 500 värskes 2022. a numbris on Advokaadibüroo KPMG Law tööd taas kõrgelt tunnustatud

The Legal 500 on mainekas rahvusvaheline õiguskataloog, mis on ligi 30 aastat viinud läbi sõltumatuid õigusturu uuringuid enam kui 100 riigis, et selgitada välja parimad advokaadibürood ja advokaadid. 

Loe rohkem

Veebiseminar: Aasta 2022 tööõiguses

KPMG koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kutsuvad osalema praktilisel veebiseminaril ”Aasta 2022 tööõiguses”.

Loe rohkem

KPMG Eesti ehitab aktiivselt partnersuhteid ja koostöövõrgustikke Põhjamaade suunal

Äripäeva TOP raadiosaates käisid külas advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartner ja vandeadvokaat Karin Kaup.

Loe rohkem

Advokaadibüroo KPMG Law kuulub nüüd advokatuuri kõrge teenindusstandardiga büroode hulka

Suur rõõm jagada häid uudiseid, advokaadibüroo KPMG Law kuulub nüüd advokatuuri kõrge teenindusstandardiga büroode hulka.

Loe rohkem

Vandeadvokaat Kaia Kuusler: välismaale tööle minnes pead olema teadlik kohalikest võimalustest

Kui palju ma peaksin palka saama, kes maksab maksud, kas ravikindlustus jääb Eesti oma?

Loe rohkem