KPMG Law juhtivpartner: sisuliselt on halvatud ka täiesti riskivabad välisinvesteeringud Eestisse

17.10.2018

Oktoobris oma viiendat sünnipäeva tähistav Advokaadibüroo KPMG Law on kasvanud üheks Eesti juhtivaks advokaadibürooks, seda tiheda konkurentsi ning tugevate turuliidrite kiuste. KPMG Law juhtivpartner Risto Aguri sõnul on äritegevuse seisukohast Eestis peamiseks probleemiks riskipõhise lähenemise puudumine õigusloomes ja selle kohaldamisel - tulemuseks õigusloome ja rakenduspraktika, mis ei arvesta kohalikku konteksti ega tegelikku riski määra.

Viis aastat tagasi laienes rahvusvahelise nõustamisettevõtte KPMG Eesti õigusteenuste valdkond jõuliselt uuele tasemele kui loodi Advokaadibüroo KPMG Law, mille juhiks sai vandeadvokaat Risto Agur. „Eks üheks põhieesmärgiks oli pakkuda koostöös KPMG teiste valdkondade nõustajatega klientidele rohkem väärtust ja laiahaardelisemat ning innovatiivsemat õigusteenust. Seetõttu oleme algusaastatel keskendunud tipptasemel tiimi üles ehitamisele ning KPMG-ülese sünergia loomisele nii Eestis kui ka globaalselt,“ ütles Agur. Nende aastatega on KPMG Law tõusnud rahvusvaheliselt tunnustatud õiguskataloogide kohaselt Eesti advokaadibüroode ladvikusse.

KPMG Law 5 tegevusaastat on näidanud, et Eesti õigusruumis on endiselt ka arenguruumi - eriti rõhutab Agur vohavat õigusloomet ning Euroopa direktiivide otsetõlgete ülevõtmist ja kohaldamist, mis ei arvesta kohalikku konteksti või tegelikku riski. „Õigusaktide ja nende ülevõtmise läbivaks puudujäägiks on millegi formaalne ümber kirjutamine, mitte sisuline reguleerimine ja juhendamine. Seetõttu ei hakka need dokumendid ka elama ning jäävad ettevõtjatele arusaamatuks. Olukorrad, kus nõutakse protseduuri, kuid vajalik nõuete täitmise viis on ebaselge, lahendatakse jällegi selliselt, et kirjutatakse seaduses sätestatu parimal juhul enda sõnadega ümber ning nii jääbki ebaselgeks, kuidas ikkagi nõutut täita tuleks,“ selgitas Agur.

„Teine ja veel suurem probleem on riskipõhise lähenemise puudumine regulatsioonide loomisel ja kohaldamisel. Seda on eriti hästi näha näiteks rahapesu tõkestamise regulatsioonide loomise, ülikonservatiivse tõlgendamise ja kohaldamise kontekstis, millega sisuliselt halvatakse ka täiesti riskivabad välisinvesteeringud Eestisse,“ ütles Agur. 

Eesti õigusvaldkonna tulevikutrendidest rääkides on Aguri sõnul märksõnadeks teenuste konsolideerumine ning innovatsioon. „Eesti õigusmaastikul jätkub konsolideerumine, kus suured advokaadibürood jätkavad kasvamist läbi ühinemiste ja ülevõtmiste, sest tuleb kaasas käia klientide äritegevuse ning sellest tulenevate ootuste ja vajadustega. Mida keerulisemaks arenevad ärimudelid ja strateegiad, seda laiemat, põhjalikumat ning kiiremat teenust on klientidel tarvis,“ ütles Agur.

Teise tulevikutrendina näeb Agur innovatsiooni, mis võimaldaks pakkuda teenust senisest targemalt. „Ühest küljest on õigusteenuste integreerimine KPMG auditi-, maksu-, ärinõustamise valdkondadega samuti innovatsioon, kuid töötame ka selle nimel et kõrgtehnoloogia abil pakkuda mitmeid teenuseid senisest targemalt – näiteks lepingute koostamise automatiseerimine, tehnoloogiliselt arenenumad projektijuhtimise ning andmevahetuse ja kliendikommunikatsiooni keskkonnad,“ tõi Agur näiteid rõhutades, et personaalset lähenemist tehnoloogia siiski ei asenda.

Tegevusaastate jooksul on KPMG eksperdid valdkonnaüleselt nõustanud arvukalt suurtehinguid, projekte ja vaidlusi – ainuüksi käesolevast aastast saab esile tuua finantssektoris pretsedenti loova Versobanki sundlikvideerimise ning Blackstone fondi poolt osaluse omandamise Luminoris. „Mõlemad on heaks näiteks suurprojektidest, mida meile usaldatakse. Küllap peitub siin põhjus meie multi-distsiplinaarses meeskonnas ning globaalses haardes, millega saame pakkuda olulist lisandväärtust,“ leiab Agur.

Lisaks pangandus-, finants ja M&A tehingute nõustamisele on KPMG-ülene sünergia Aguri sõnul leidnud viimasel ajal rohket rakendust ka vastavuskontrolli valdkonnas ning kevadel kohaldama hakatud andmekaitse regulatsiooni valguses: „Just tänu meie advokaadibüroo integreeritud väärtuspakkumusele koostöös KPMG IT-nõustajatega ja globaalsele oskusteabele saime GDPR-teemadel nõustada teiste seas Tallink Gruppi, Ekspress Gruppi, Omnivat, aga ka Tartu linna. Nii mõnegi kliendi sõnul on meie valdkonnaülene lähenemine miski, mida ülejäänud turg ei paku ja küllap on see konkurentsieelis meid ka turuliidrite hulka aidanud.“