Töötajate piiriülene liikumine

08.11.2019

Sel nädalal toimus järjekordne KPMG Vitamiinihommik, mis seekord puudutas tööõiguse valdkonda. Täpsemalt arutleti teemasid, mis seonduvad töötajate piiriülese liikumisega. Vastati muu hulgas järgnevatele küsimustele:

  • Millised on Eesti tööandja kohustused ja vastutus lähetatud töötaja ees? Millised on vastuvõtva ettevõtja kohustused? Kes vastutab töökeskkonna eest? Milliseid probleeme esineb Tööinspektsiooni vaates?
  • Kuidas määrata piiriüleselt liikuvate töötajate töökohta ja töösuhtele kohaldatavat õigust ning vältida eksimusi, mida selliste töötajate töölepingute ja muude dokumentide vormistamisel tehakse?
  • Kuidas vormistada töösuhte dokumente, kui töötaja osutab teenuseid kogu kontsernile?
  • Mida silmas pidada töötaja värbamisel väljastpoolt Euroopa Liitu ning kuidas toimida, et värvatav töötaja 2020. aasta sisserände piirarvu sisse mahuks?
  • Kuidas otsustada, millises riigis tuleb tasuda maksukohustused?

Vitamiinihommiku live ülekannet saab järele vaadata KPMG Baltics Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/kpmgestonia/posts/

Koolitajateks olid KPMG Law vandeadvokaat Kaia Kuusler, KPMG Baltics piiriülese liikumise spetsialist ja maksunõustaja Einar Rosin, nõustamistalituse juhataja Kaire Saarep Tööinspektsioonist ning Marina Kadak Politsei-ja Piirivalveameti Idenditeedi ja staatuse büroo õigusliku staatuse grupist.

#kpmg #kpmglaw #kpmgpeople #kpmgestonia