Tööandjate uus võimalus Töötukassa toetuse taotlemiseks

02.02.2021

Kaia Kuusler
Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat


 

Kevadel 2020 sai Töötukassalt töötasu hüvitist kokku  17 534 tööandjat ja 137 470 töötajat ning hüvitist maksti kokku ca 256 miljonit eurot. Alates 1. veebruarist on avatud uus taotlusvoor, mille raames Harju- ning Ida-Virumaa tööandjatel on õigus Töötukassalt jällegi toetust taotleda.

Kui 2020. aasta kevadel nn koroonakriisi alguses olid uudised Töötukassa töötasu hüvitise taotlemise võimaluste kohta pea igas väljaandes nähtaval, siis 2021. aasta töötasu toetuse osas Harju ja Ida-Virumaa ettevõtjatele on meediakajastus olnud tagasihoidlikum ning võimalus hüvitist taotleda võib mitmetel kvalifitseeruvatel ettevõtjatel jääda tähelepanuta. Seetõttu selgitame allpool, milliste ettevõtjate tegevust loetakse 2020. aasta lõpus kehtima hakanud piirangute tõttu märkmisväärselt häirituks ning kellel on õigus Töötukassalt seetõttu toetust taotleda.

Toetusele kvalifitseerumise kriteeriumid

Toetuse taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid:

  1. Ühingu töötajate töökoht TÖRi järgi on Harjumaal või Ida-Virumaal (22.12.2020 seisuga). Ühingul võib lisaks olla töötajaid ka mujal üle Eesti, kuid toetust on võimalik taotleda ainult Harju- ja Ida-Virumaa töötajate suhtes.
  2. Tööandja põhitegevusala EMTAK järgi on üks allolevas tabelis toodutest (22.12.2020 seisuga). Silmas tuleb pidada, et üks all-loetletud tegevusaladest peab olema just nimelt põhitegevusala. Toetuse taotlemise õigust ei ole, kui tegu on kõrvaltegevusalaga.

JAGU

KOOD

I „Majutus ja toitlustus“

55–56;

J „Info ja side“

5914 ja 59141

N „Haldus- ja abitegevused“

7990, 79901,  8230 ja 82301

P „Haridus“

8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529,  8559, 85591, 85592 ja 85599

Q „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“

86905

R „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“

9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja  93299 

S „Muud teenindavad tegevused“

96041

  1. Ühingul ei olnud 1. augusti 2020. a seisuga maksuvõlga või maksuvõlg on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud. Maksudeklaratsioonid peavad samuti olema 22. detsembri seisuga esitatud ning lisaks ei tohi tööandja suhtes olla algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Toetuse suurus

Toetuse suuruseks on kvalifitseeruvate töötajate 2020. aasta novembrikuu 1,5-kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse arvutamisel võetakse aluseks 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormil TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakse.

Erinevalt kevadest maksatakse toetust seekord otse tööandjatele. See tähendab ka, et enam ei arvestata eraldi iga töötaja töötasu, vaid arvesse võetakse kogu palgafond ning toetus kantakse üle ühe maksena.

Muud piirangud ja tingimused

Sarnaselt kevadise hüvitisega kehtib ka praegusel juhul töötajate koondamise keeld. See tähendab, et töötajate töölepinguid ei tohi üles öelda TLS § 89 või § 90 alusel perioodil 28. detsember 2020. a kuni 16. veebruar 2021. Koondamise korral tuleb koondatud töötaja eest saadud hüvitise osa tagastada. Ülejäänud osa saadud toetusest see ei mõjuta.

Oluline on veel, et töötasu toetust ei maksta ettevõtjale, kes on perioodi eest 28.12.2020 kuni 31.01.2021 kehtivate COVID-19 haiguse tõkestamiseks seatud piirangutega seoses saanud muud riiklikku toetust (näiteks Kultuuriministeeriumilt või Haridus- ja Teadusministeeriumilt).

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada 1.02.2021 kuni  28.02.2021 Töötukassa kodulehel www.tootukassa.ee.

Meie tööõiguse tiim on abiks nii toetuse taotlemisel kui ka mis tahes jooksvalt tekkivatele küsimustele vastamisel.

Võta ühendust KPMG Law tööõiguse eksperdi Kaia Kuusleriga! 
Kaia kontaktid asuvad SIIN.

Küsi, me saame aidata!