Tegeliku kasusaaja andmete avaldamise kohustus äriühingutele

10.09.2018

Alates tänavu 1. septembrist on pea kõigil juriidilistel isikutel kohustus Eesti äriregistris avalikustada oma tegelikud kasusaajad. Äriregistrile peavad juba registreeritud juriidilised isikud tegeliku kasusaaja andmed esitama hiljemalt 31. oktoobriks 2018.

KPMG Global Legal Services on välja andnud juhendi Äriühingu tegeliku kasusaaja andmete avalikustamise nõuete kohta Euroopa Liidus. Antud väljaanne pakub ülevaadet hetkeolukorrast 4. AML direktiivi kohaldamisel, sealhulgas erinevatest nõuetest tegelikust kasusaajast omaniku identifitseerimisel ja registreerimisel erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ja Šveitsis. Äriühingud üle kogu Euroopa on kohustatud uut regulatsiooni järgima ning uues seaduses esitatud nõuete rikkumine võib tuua kaasa märkimisväärsed trahvid mitmetes liikmesriikides.

Eestis on tegelikust kasusaajast omaniku kohta andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest füüsilisele isikule ette nähtud trahv suuruses kuni 1200 eurot ning juriidilisele isikule trahv suuruses kuni 32 000 eurot. Sanktsioon isikusamasuse tuvastamise protseduuride sooritamata jätmise eest on füüsilisele isikule trahv suuruses kuni 1200 eurot või arest ning juriidilisele isikule trahv suuruses kuni 400 000 eurot.

Oleme pannud kokku tiimi KPMG advokaadibüroo spetsialistidest, kes nõustavad meie kliente seoses tegeliku kasusaaja registreerimise nõuetega. Tihedas koostöös oma kolleegidega saame juhatada Teid läbi uusima seadusandluse ning abistada Teid vajalike avalduste esitamisel.

Avaldamisele kuuluvad nii tegeliku kasusaaja nimi, sünniaeg, elukohariik ja andmed isiku kontrolli teostamise viisi kohta. Andmete äriregistrile edastamise kohustus lasub ettevõtte juhatusel.

Täiendavate või muude juriidiliste küsimuste korral, võtke julgelt ühendust meie tiimiga KPMG-s.


Lisainfo:

Karin Kaup (Oras)
Partner / Vandeadvokaat
Tel +372 667 6805
Mob +372 507 9241
karin.kaup@kpmglaw.ee