Risto Agur, Ann Tarkin: Brexit mõjutab ka Eesti ettevõtjaid

02.09.2019

Kõige teravamalt mõjutab üha tõenäolisemaks muutuv leppeta Brexit neid ettevõtjaid, kes teevad koostööd Ühendkuningriigi ettevõtetega, tegutsevad ise Ühendkuningriigis või omavad muid Ühendkuningriigiga seotud ärihuve, kirjutavad advokaadibüroo KPMG Law advokaat Ann Tarkin ja juhtivpartner Risto Agur. Samuti mõjutab leppeta Brexit ettevõtjaid, kelle töötajad on pärit Ühendkuningriigist või viibivad seal töö tegemise eesmärgil. 

Kuivõrd leppeta Brexit muudaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidu seisukohast vaadates „kolmandaks riigiks“, kellega puuduvad vähemalt esialgu eraldiseisvad kaubanduskokkulepped, on tõenäoline, et nii toodete tarnimine kui teenuste osutamine ja kättesaadavus võib olla raskendatud. Kaubandussuhteid raskendab seejuures eelkõige kaupade/teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaldamise lõpetamine Ühendkuningriigi suhtes, mille tagajärjel võivad rakenduda tarnitavale kaubale/teenusele täiendavad kvaliteedikontrollid, tollitariifid ja maksud, mis võivad tekitada tõsiseid viivitusi tarneahelates. 

Eeltoodu tõttu on mitmed Ühendkuningriigis asuvad Euroopa Liidu turule orienteeritud tootjad asunud oma äritegevust riskide maandamise eesmärgil üle viima teistesse liikmesriikidesse, ning mitmed sellised ettevõtjad on meie poole juba pöördunud, et hinnata mh Eestit perspektiivse riigina, kuhu oma tegevus üle kolida. Samuti on paljud Euroopa Liidu ettevõtjad, kel on Ühendkuningriigis ärihuvid, hakanud kaardistama lahendusi kuidas leppeta Brexiti korral võimalikult väheste komplikatsioonide, kulude ja riskidega jätkata äritegevust Ühendkuningriigis või sealt pärit lepingupartneritega.

Leppeta Brexiti ohu valguses tuleks mh vaadata üle lepingud, mille osapooled või täitmine on seotud Ühendkuningriigiga. Leppeta Brexitiga kaasnevad ohud, sh valuuta kõikumised, kohalduva õiguse muutumine (Ühendkuningriigi õiguse kohaldamisel ei kohaldu alates leppeta Brexitist enam EL-i õigusaktid) ning võimalikud tarneraskused võivad tingida vajaduse lepingu tingimusi ja kokku lepitud tähtaegu muuta või kohandada. Samuti võib osutuda vajalikuks taotleda oma kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi tunnustamist Ühendkuningriigis, kuivõrd Euroopa Liidu kaitse lõpetab Ühendkuningriigis kehtivuse. Euroopa Liidu kodanikud, kes töötavad Ühendkuningriigis ning Ühendkuningriigist pärit töötajad, kes töötavad Euroopa Liidus võivad seista vastamisi täiendavate piirangutega töötamisel ning reisimisel. 

Leppeta Brexitiga kaasneb kahtlemata ettevõtetele pingeline teadmatuse periood – kuigi Euroopa Liidu õigusaktid asendatakse tõenäoliselt ühel hetkel Ühendkuningriigi õigusaktide või rahvusvaheliste lepingutega, võib vastavate asenduste jõustumine aega võtta aastaid. See tähendab ettevõtetele aga pikaajalist ebakindlust nende äri edasise tuleviku ning võimaluste osas pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist. See aga ei tähenda, et olemasolevaid või tõenäolisi riske ei oleks võimalik juba praegu kaardistama ning maandama hakata.

Iga ettevõtte konkreetsed leppeta Brexitiga seonduvad vajadused ja ärihuvid on aga kindlasti erinevad ja vajavad individuaalset hinnangut. Advokaadibüroo KPMG Law on valmis aitama kliente nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamisel ning valmistumisel võimalikult sujuvaks leppeta Brexitiks.