KredExi kriisimeetmetest ja nende taotlemisest

05.06.2020

SA KredEx avaldas 27.03.2020 esmased kriisimeetmete tingimused, mis on mõeldud Eesti ettevõtetele Covid-19 pandeemiast tingitud raskuste ületamiseks. Kuigi meetmeid jooksvalt selgitatakse, on täna võimalik neist anda sisukas ülevaade.

Soovitame ettevõtetel lähtuda järgmisest tegevuskavast, vajadusel kaasates oma finants- ja õigusnõustajad:

1. Kaardistada ettevõtte finantsolukord, sh vaadata üle tulud ja kulud ning olemasolevad finantseerimislepingud

2. Tutvuda KredEx Covid-19 kriisimeetmetega, saamaks muu hulgas selgust:

        • Kas ettevõte kvalifitseerub taotlejaks, sh puuduvad välistused?

        • Kas meetmete tingimused on ettevõttele sobivad, sh piisavalt soodsad, või on paremaid alternatiive?

3. Koostada tegevusplaan ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh järgneva kolme aasta finantsprognoosid

4. Kui KredEx Covid-19 meetmete tingimused on täidetud ja otsustate taotluse esitada, siia alustage KredEx Covid-19 meetme taotlusprotsessi.


Põhjalik info PDF-failis

PDF document in English


KPMG-s töötavad kogenud advokaadid ja finantsnõustajad. Kui tunnete huvi KredEx Covid-19 meetmete vastu, siis võtke palun ühendust Advokaadibüroo KPMG Law pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juhi Hetti Lumpiga.