KPMG Law uus juhtivpartner Karin Kaup: idusektori töökultuur on kohaldatav ka õigusmaastikul

13.10.2020


Advokaadibürood KPMG Law juhtima asunud Karin Kaupi hinnangul on tänases tihedas konkurentsis vajalik tuua advokaadibüroo töökultuuri rohkem start-up’ilikku suhtumist, et tagada paindlikkus ja konkurentsivõime ka kriisiajal. KPMG nõustamisettevõttest välja kasvanud advokaadibüroo on näidanud erakordselt kiiret kasvu, mida on eeskätt toetanud võimekus kaasata oma töös ekspertiisi KPMG nõustamisteenuste poolelt ning kasutada KPMG advokaadibüroode globaalset võrgustikku.

Karin Kaupi kinnitusel on iduettevõtlusele omane juhtimisstiil edukalt kohaldatav ka advokaadibüroo traditsioonilisemas ärimudelis. „Selge on see, et meie äris on kõige olulisem stabiilsus ja järjepidevus, mistõttu ei saa advokaadibürood juhtida nagu iduettevõtet. Küll annab konkurentsieelise mõningate iduettevõtlusest tuntud põhimõtete toomine büroo igapäevatöösse. Näiteks kiiret tegutsemist, uute lahenduste testimist, ajurünnakuid ning meeskonnatööd ja –vastutust julgustava töökultuuri juurutamine,“ leiab Kaup.

Lisaks majasisesele töökultuurile on idumaastikule omased printsiibid tema hinnangul kohaldatavad ka teenuse osutamisel klientidele. „Vaadates tänast ärimaastikku ning klientide vajadusi tuleb olla avatud ka ebatraditsioonilistele töömudelitele – näiteks pakkuda kliendile teenust töörühma või allhanke komplekteerimise korras ning olla sealjuures avatud konkurentide vahelisele koostööle, kui see peaks olema kliendi huvides,“ ütles Kaup.

 „Rebimine on turul tihe, meie eeliseks on selgelt KPMG kindel klientuur nii kohalikul kui ka regionaalsel tasandil, sest kuulume samasse gruppi Soome KPMG-ga ja ülejäänud Baltikum omakorda Rootsi KPMG harusse,“ selgitab Kaup. Tema hinnangul ongi toimiv rahvusvaheline võrgustik KPMG Law edu ja kiire kasvu üks peamine põhjus: „Eestis on mitmeid advokaadibüroosid, mis omavad pan-Balti või regionaalset haaret, kuid KPMG Law advokaadibüroode võrgustik katab kokku 81 riiki, mis tähendab, et saame oma partnerite toel osutada siitsamast Tallinnast teenust väga paljudes eri riikides,“ selgitab Kaup. „Eks teatav eelis on pikaajalistel KPMG auditi-, maksu- või ärinõustamise klientidel, kelle puhul tunneme majas nende ärivajadusi, kuid loomulikult kaasame nõustamisteenuste eksperte töös kõigi oma klientidega,“ lisas Kaup.

Kaupi sõnul on KPMG Law pikaajaline kandev suund ja peamine tugevus äriõigusnõustamine ning kasvupotentsiaali näeb ta suuresti tehingunõustamise, IT intellektuaalomandi õigusnõustamise, pangandus- ja finantsõiguse, energiaõiguse ning vaidluste lahendamise valdkondades.