KPMG Law on taas Äripäeva advokaadibüroode TOP-ide seas

18.11.2019

Äripäev on koostanud advokaadibüroode valdkonna III kvartali konkurentsiraporti, kus asetseb TOP-ide seas ka Advokaadibüroo KPMG Law.

Raport põhineb Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt kogutud ja avaldatud ettevõtete 2017.-2019. aasta kvartalipõhistel äriandmetel, Äriregistri ja Statistikaameti informatsioonil, ning ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitlustel. Raportisse on kaasatud ettevõtted, mille aastane müügitulu ületab vaatlusalases ajavahemikus 70 000 euro piiri.

Valdkonna reitingutes oleme selle aasta III kvartali näitajate põhjal käibe TOP-is 16. kohal, tööjõumaksude muutuste TOP-is 17. kohal ning töötajate arvu TOP-is 13. kohal.

Partner Karin Kaup keskendus enda konkurentsiraporti kommentaaris ekspertide paneeli ja juhtide küsitluse tulemustele, eelkõige vastustele, mis anti küsimusele: Mis on Teie tegevusala enim mõjutavad riskid? 

"Kuigi küsitluse valim oli väike, on sektori trendid ja murekohad arusaadavad. Päris kõnekas on see, et kui juhid kirjeldavad advokaadibüroode sektori riske, siis riskid on mitmekesistunud. Muu hulgas on ära nimetatud: õigussüsteemi maine langus, panganduse käitumine ja krediidirisk.

Kuna sektor töötab väga tihedalt koos täidesaatva võimuga, siis ei ole vale järeldada, et kõik, mis toimub sektori suhtes poliitiliselt tasandil, mõjutab sektori ettevõtteid päris otseselt. Poliitiline surve võib muutuda maineprobleemiks kogu sektorile, mis omakorda tähendab klientide usalduse kaotust. Kui mõni erakond ründab õigussüsteemi ühte osa, näiteks prokuratuuri, kajab see rünnak kogu sektoris. Tekib oht, et kui täna seatakse kahtluse alla prokuratuur, siis homme satub löögi alla advokatuur ja ülehomme jõutakse klientideni, kellel on õigusabi tarvis. Õigussüsteemi maine kahjustamine kahandab seega teenuse usaldusväärsust, kvaliteeti ning paratamatult mõjutab ka müügitulusid.

Ka meedias kajastatud sildistamine ja lukustumine iseendasse muudavad ühiskonda kinnisemaks ja takistavad selle arengut. See suurendab välisinvesteeringute riske ja paneb ka olemasolevaid välisinvestoreid muude turgude poole vaatama.

Panganduse ebaadekvaatse käitumise all võib mõelda, et viidatakse rahapesu skandaalidest tulenevale mõjule, mis on kahjustanud Eesti panganduse mainet. Pangad on mitteresidentide kontosid hulgaliselt sulgenud, uute kontode avamine on oluliselt raskendatud või muutunud võimatuks. Pangad ütlevad, et kuna nad ei saa mitteresidentide äridest või struktuuridest lõpuni aru, need on riskantsed ja regulatsioon on karm, siis ei ole võimalik mitteresidentidega äri teha.

Õigusnõustamisesse puutub see probleem otseselt. Meie poole pöördub endiselt kliente, kes Eesti maksusüsteemi või muudel põhjustel soovivad siin äri ajada. Kui nad juba ettevõtte asutamise faasis põrkuvad praktilise probleemi otsa, et Eestis on sisuliselt võimatu pangakontot avada, siis esmalt saab kliendi pahameele osaliseks nõustaja, kes klienti suhtluses pangaga aitab. Edasine mõju on selles, et välisinvesteeringuid ja mitteresidentidest ettevõtjaid on üha raskem kaasata ja Eesti, kui innovatsiooni toetava riigi maine langeb. See vähendab investeeringute sissevoolu ja seega ka õigusnõustamise võimalusi selles sektoris.

Viiteid krediidiriskile ja klientide ootamatule maksejõuetusele võib seostada ohutundega võimalikust majanduslangusest. Õigusteenust ei osutata vaid ettemaksuarvete põhiselt. Seega, kui klientide maksevõime langeb, võib see tähendada krediidiriski realiseerumist.

Nende riskide juures on erinevalt varem kõlanud mõjutajatest nagu sektorisisene konkurents, mitteprofessionaalsed teenusepakkujad, klientide puudumine ja töötajate lahkumine, tegemist väljastpoolt sektorit tuleneva survega, mille osas advokaadibüroodel endal tugev mõjuvõimalus puudub. See ei tähenda muidugi, et äri ei saa teha. See tähendab pigem, et võidab see, kes on piisavalt kiire ja paindlik reageerimaks turul toimuvatele trendidele, kellel on võime vastata klientide vajadustele kiiresti, kes suudab turu muutustega kaasas käia, enda ressursse ja teenuseid ümber mobiliseerida.

Kahjustatud kuvandi parandamiseks vajab riik aga strateegilist ja sihitud tegevusi ja kommunikatsiooni, mis annaks välja objektiivset informatsiooni. Näiteks rõhutaks, et Eesti pole väike riik, kus on mugav raha puhtaks pesta."

Täispika raportiga saab tutvuda Äripäeva e-poes: https://pood.aripaev.ee/advokaadiburood-kvartaliraport

#kpmg #kpmglaw #kpmgestonia #kpmgpeople #aripaev