KPMG globaalne õigusteenuste kasv oli rekordiline, kuna organisatsioonid otsivad uut tüüpi õiguslahendusi

21.02.2019

Rahvusvaheliste organisatsioonide suurenev nõudlus õigusteenuste järele viis KPMG globaalsed õigusteenused 2018. aastal rekordilise kasvuni: selles valdkonnas suurenes tulu üle 30% ja andekate spetsialiste hulk kasvas kogu võrgustikus märkimisväärselt.


KPMG International omistab selle kasvu ainulaadsetele õigusteenustele, mis pakuvad ettevõttesiseseid õigusala eksperte. KPMG võrgustiku õigusnõustajad suudavad ühe meeskonnana töötades pakkuda teenuseid, millega võimendatakse globaalse võrgustiku tugevaid külgi, pakkudes integreeritud ja täielikku äri- ja õigusteenust ning tehnoloogiapõhiseid lahendusi. Tänu sellele eriomasele lähenemisele on võrgustik magnetina ligi meelitanud andekaid õigusala eksperte. KPMG õiguspraktika kasvas eelmisel aastal ligi 2300 õigusspetsialistini üle maailma, sealhulgas lisandus üle 20 uue partneri.


Kasv jätkub ka 2019. aastal, kui jaanuaris avati Hongkongis (SAR) KPMG õiguspraktika. Selle aasta jooksul on sama oodata ka Šanghais. Hongkongi büroo (SAR), SF Lawyers, jääb edaspidi sõltumatult tegutsema KPMG globaalsete õigusteenuste struktuuris. Tegu on KPMG jaoks 76. jurisdiktsiooniga, kus pakutakse üleilmseid õigusteenuseid, võimendades ettevõtte tehnoloogilisi ja ärilisi teadmisi.


KPMG õigusteenuste globaalne juht Jürg Birri ütles: „Nagu meie 2018. aasta tulemused näitavad, on nõudlus suur sellisele integreeritud lähenemisviisile õiguslike väljakutsete käsitlemisel. Ootame jätkuvat kasvu 2019. aastal ja oleme valmis täitma klientide vajadusi kogu maailmas, sealhulgas kiiresti kasvavatel turgudel, nagu Hiinas. Üha enam palutakse meie klientidel rakendada ettevõtte ümberkujundamise programme, mis vajavad integreeritud lähenemisviisi, mis ühendaks äri- ja õiguslikke metoodikaid, mitte ainult õigusnõustamist. Meie mõistame seda ja suudame seda pakkuda.“


Plaanime käivitada uusi KPMG õigustoiminguid ja ümberkujundamise teenuseid (ingl Legal Operations and Transformations Services, LOTS). Need teenused aitavad ettevõttesisestel õigusnõustajatel kujundada oma ülesanded ümber nii, et nad vastaksid tänapäevastele nõuetele, kasutades selleks ettevõtte praeguste toimingute hindamise protsessi. LOTS-i kaudu nõustame kliente, et leida nende ärilistele eesmärkidele tulevikus sobiv tegutsemismudel, tuvastades tehnoloogiaid, paindlikke ressursse ja juhitavaid teenuseid, millega saab toetada õigus-, järelevalve- ja vastavusteenuste pakkumist oma äripartneritele.


KPMG LOTS-i turule toomine on kogu võrgustiku fookuse kulminatsioon, mille eesmärk on pakkuda klientidele integreeritud tehnoloogiapõhiseid lahendusi, ümberkujundamisele suunatud õigusnõustamist ning põhilisi ja alternatiivseid õigusteenuseid. Sellele fookusele keskendume ka 2019. aastal. Lisaks sellele on ülemaailmse üksuse juhtimine rahvusvahelistes korporatsioonides üha kasvavas nõudluses. Kontsernid toetuvad KPMG globaalsetele õigusteenustele, et saada nõu eri jurisdiktsioonides õigusaktide ja eeskirjade nõuetele vastavuse kohta. KPMG arvates on kiiresti muutuval geopoliitilisel maastikul oodata selle teenuse järele üha kasvavat nõudlust, millega kaasneb äritegevuse ümber kujundamine ja õigusteenuste tellimine allhanke korras, seejuures kliendid kasutaksid õigusabi ühe osana pakutavate nõustamisteenuste paketist.


Birri nentis: „Meie lähenemine on teistsugune. Me ei ole traditsiooniline advokaadibüroo ega kopeeri traditsioonilisi lähenemisviise. Meie keskendume sellele, et pakkuda oma klientidele integreeritud õigusnõustamist ning tehnoloogiapõhiseid lahendusi ja meetodeid. Lisaks, erinevaid alternatiivseid õigusalaseid juhtimisteenuseid, kus me teeme koostööd klientidega, kes vajavad nii kohalikku kui ka rahvusvahelist juriidilist nõustamist. Selline kombineeritud lähenemine, head teadmised igast turust koos KPMG globaalse platvormiga, pakuvad selgeid eeliseid meie klientidele.“


Loe originaal pressiteadet SIIT.