KPMG Law ja IT nõustasid Ekspress Gruppi, Omnivat, Tallinki, Tartu linna ja teisi GDPR-i nõuete täitmisel

03.10.2018

Oleme viimase aasta jooksul nõustanud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi suurettevõtjaid ning kohalikke omavalitsusi uue isikuandmete kaitse määruse (GDPR) nõuete täitmisel. Määruse edukas rakendamine organisatsioonis eeldab nii õigus-, IT kui juhtimispädevust, ja riskipõhist lähenemist. Selleks oleme moodustanud IT- ja õigusekspertidest koosneva ühtse töörühma, et pakkuda meie klientidele terviklikku ja valdkonnaülest tuge GDPR-i vastavuse saavutamiseks. Oleme alustanud pea iga projekti vastavushindamisest, kaardistamaks uue GDPR määruse valguses kõik olulised isikuandmete töötlust puudutavad riskid ja puudused organisatsioonis, reastades need riskipõhiselt. Dokumentaalse (privaatsuspoliitikad, nõusolekud, lepingud jms) osa kordategemise kõrval oleme tegelenud ettevõtte majasiseste tegelike tegevuste, äriprotsesside ja infosüsteemide ümberkujundamisega, selleks et jõuda GDPR-iga kooskõlla ka sisuliselt. 

Kasutame GDPR-i nõuetele vastavuse hindamise läbiviimiseks põhjalikult ja rahvusvaheliselt läbi töötatud raamistikku, mudeleid ja meetodeid, mis võimaldavad meil viia vastavushindamise projekte läbi kõige suurema lisandväärtusega, rakendades selleks globaalset oskusteavet, kogemust ja turu parimaid standardeid. 


Oleme selles võtmes hiljuti nõustanud järgmisi kliente: