Töö- ja immigratsiooniõigus

Kes meie poole pöörduvad

Nõustame kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid alates väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest kuni suurkorporatsioonideni kõikides tööõiguse küsimustes – töösuhted, lepingud, ettevõtete poliitika ja sisekorraeeskirjad, läbirääkimised, struktureerimine, restruktureerimine, dokumenteerimine, lepingute lõpetamised, töövaidluste lahendamised, igapäevane personalinõustamine ja motivatsioonisüsteemid.
 

Meie lähenemine

Nõustades kliente strateegiliste otsuste elluviimisel ning töötajate rahvusvahelist lähetamist, immigratsiooni ning juhtivtöötajate hüvitisi ja pensioniplaanide koostamist puudutavates küsimustes, arvestame kaasotsustamise ja tööõiguse kõikide tahkudega. 

Oleme kindlasti turul üks parimaid advokaadibüroosid, kelle poole pöörduda nii praktiliste nõuannete saamiseks üldistes töö- ja immigratsiooniõiguse küsimustes kui ka kompleksseks nõustamiseks, mis aitab ettevõtetel ületada kasvava rahvusvahelise töötajaskonnaga kaasnevaid väljakutseid. 
 

Teenused

  • Tööõigus
  • Optsiooniprogrammid
  • Töökorralduse dokumentatsioon ja sisekorraeeskirjad
  • Immigratsiooniõigus ja elamisload
  • Ettevõttepensionid
  • Töövaidluste lahendamine

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

Loe rohkem

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Marleen Kohl

Jurist

Loe rohkem

Svetlana Majerovitš

Jurist

Loe rohkem