Vaidluste lahendamine, ümberkujundamine ja maksejõuetusõigus

Kes meie poole pöörduvad

Ettevõtte kriisisituatsiooni sattumise põhjuseid on erinevaid. Kõige sagedasemad on finants- ja ettevõtlusalased põhjused, kuid keerulisi olukordi võivad põhjustada ka õiguslikud struktuurid. Meie poole saad pöörduda nii vaidluste ennetamiseks kui ka juba tekkinud probleemidele lahenduste leidmiseks. Saame Sulle pakkuda toimiva strateegia, mis aitab maandada riske ja saavutada parima võimaliku lahenduse. Kaitseme Sinu huve nii kohtuväliselt kui kohtus ja vahekohtus. Meie kohtuvaidluste meeskonnal on nii tsiviil- kui maksuvaidluste valdkonnas ette näidata edukad tulemused.
 

Meie lähenemine

Meil on pikaajalised kogemused vaid­luste lahendamisel tsiviil- ja haldus­küsimustes nii kohtus kui ka kohtu­väliselt. Eriti tugevad oleme erinevate maksejõuetuse ja riigihangetega seo­tud menetlustes ja vaidluste lahen­damisel. Koostöös KPMG maksu­ja finantsekspertidega suudame pakkuda laia valikut teenuseid maksu­vaidluste vallas ning valgekraede kuri­tegude tõkestamisel ja lahendamisel. Uurime ka majanduspettusi ja nende kahtlusi, samuti pakume kaitset vasta­vate süüdistuste eest. 

Kui vajate abi vaidluse lahendamisel, võite meie peale loota. Töötame välja tõhusa strateegia, mis aitab saavutada parima võimaliku lahenduse mini­maalse riskiga. Meie kohtuvaidluste meeskonnal on ette näidata palju edu­lugusid klientide eest seismisel. 
 

Teenused

  • Tsiviil- ja haldusvaidlused
  • Restruktureerimine ja maksejõuetus
  • Maksuvaidlused
  • Valgekraede kuritegevus
  • Arbitraaž

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

Loe rohkem

Rauno Klemm

Vandeadvokaat, riigihangete ja haldusõiguse valdkonna juht

Loe rohkem

Urmas Kukk

Vandeadvokaat, CIPP/E

Loe rohkem

Liisi Kents

Vandeadvokaat

Loe rohkem