Äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised

Kes meie poole pöörduvad

Investorid, juhtivtöötajad, ettevõtete juhatused ja omanikud ning rahastamisteenuseid pakkuvad institutsioonid. Meie poole pöördutakse regulaarselt, et nõustaksime ja analüüsiksime äriühingute üldjuhtimise struktuure, ühinemis-, jagunemis- ja ümberkujundamise protsesse ning saneerimismeetmeid, aitamaks leida viise äriprotsesside edendamiseks ja parendamiseks ning raskuste kõrvaldamiseks.
 

Meie lähenemine

Paneme mahukate, keeruliste ja piiriüleste ühinemiste ja ülevõtmiste jaoks kokku valdkondadevahelised meeskonnad, kellel on pikaajalised kogemused õigus-, maksu- ja finantsküsimustes ning kes omavad suurepärast ülevaadet eelnevaga seotud ärilistest aspektidest. Koostame ekspertide meeskonna lähtuvalt iga juhtumi vajadustest. Meie büroo õigusalaseid süvateadmisi toetab KPMG raamatupidajate, audiitorite ning finants- ja ärinõustajate meeskond.  Nii saame tagada valdkonnaülese kompetentsi, mida on vaja selleks, et pakkuda kliendile võimalikult mitmetahulist ja tõhusat ärinõustamist ühe kontaktpunkti kaudu.

Meie advokaatidel ja juristidel on laialdased kogemused ühinemiste ja ülevõtmistega, samuti muude äriõiguslike tehingutega, nagu ühisettevõtete loomine, kapitali kaasamine, restruktureerimine, vähemusaktsionäride osaluse ülevõtmine, müük juhtkonnale, ettevõtte jagunemine, asutamine ja likvideerimine. Pakume abi alates esimestest kontaktidest läbirääkivate poolte vahel kuni tehingu struktureerimise ja tehingujärgsete juriidiliste formaalsusteni.

Erakordset tehingualast oskusteavet täiendavad meie ekspertide eriteadmised lepingu-, töö-, intellektuaalomandi ja keskkonnaõiguse vallas, samuti regulatsiooni, konkurentsieeskirjade ja juhtimisega seotud küsimustes. 
 

Teenused

  • Äriühinguõigus
  • Asutamine
  • Ühinemised ja ülevõtmised / era- ja riskikapital
  • Kapitali kaasamine
  • Vähemusaktsionäride osaluse ülevõtmine, müük juhtkonnale, jagunemine
  • Restruktureerimise nõustamine, likvideerimine
  • Idufirmade nõustamine

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

Loe rohkem

Sandra Metsamärt

Advokaat

Loe rohkem

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Marleen Kohl

Jurist

Loe rohkem

Triin Antsov

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Liisi Kents

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Svetlana Majerovitš

Jurist

Loe rohkem