Kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus

Kes meie poole pöörduvad

Kõik, kes vajavad erakordsete kogemuste ja teadmistega eksperte, kelle poole pöörduda küsimustega, mis puudutavad maa kasutamist, planeerimist, jagamist ja keskkonnanõudeid, samuti ehitusseaduseid ja norme ning kõiki rendi-, üüri- ja teenuselepingute aspekte.
 

Meie lähenemine

Toetame kinnisvaraprojektide ellu­viimist alates esialgsest planeeri­misest kuni turuleminekuni. Aitame koostada tehingudokumentatsiooni, koostame suuniseid tõhusaks kinnis­varahalduseks ja toetame läbirääki­mistel. 

Kui vajate kogenud nõuandjaid maa­kasutuse, planeerimise ja keskkonna­nõuete, ehitusõiguslikes või kinnis­vara rendi- ja teenuslepingutega seo­tud õiguslikes küsimustes, pöörduge meie poole. 
 

Teenused

  • Kinnisvara- ja ehitusõigus
  • Energiamajandust käsitlev õigus
  • Tööstustehnoloogia ja -ehitus, taristuprojektid 

Rauno Klemm

Vandeadvokaat, riigihangete ja haldusõiguse valdkonna juht

Loe rohkem

Liisi Kents

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Urmas Kukk

Vandeadvokaat, CIPP/E

Loe rohkem

Marleen Kohl

Jurist

Loe rohkem