Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus

Kes meie poole pöörduvad

Nõustame krediidiasutusi, krediidiandjaid, investeerimisühinguid ja makseasutusi ning teisi finantssektori turuosalisi.​ Oma mitmekülgsete õigusteenuste abil pakume Sulle finantsalast nõu ja lähenemist, mis on praktiline, loominguline ja tulemustele orienteeritud.
 

Meie lähenemine

Pangandus- ja finantsõigus on meie ekspertide pärusmaa. Meie pikaajalised ja mitmekülgsed kogemused panganduses ja laenuküsimustes, investeeringute haldamises, kindlustuses ja makseteenuste valdkonnas võimaldavad meil pakkuda nõustamist kõigis finantssektoris ette tulevates küsimustes. Tunneme turul kehtivaid standardeid ja tavasid ning oleme kursis kõige viimaste ja ka alles ees ootavate muudatustega finants- ja kindlustusvaldkonnaga seotud tsiviilõiguses ja regulatsioonis.  

Oleme nõustanud Eesti ja rahvusvahelisi finantsasutusi väga paljude mahukate pangandus-, finants- ja kindlustusjuhtumite puhul, mis hõlmavad kommertspaberite ja võlakirjade emissioone, virtuaalvääringuid, võla- ja omakapitali kaasamist, väärtpaberite loomist ja jagamist, allutamislepinguid, laenu- ja võlakirjaportfellide likvideerimise struktureerimist ja nõustamist, vastavuskontrolli funktsioonide õiguspärasuse analüüsi, finants- ja kindlustustoodete struktureerimist ja dokumenteerimist, äriprotsesside sise-eeskirju, rahapesu tõkestamise nõuete täitmist,  samuti pankade, krediidiandjate ja -vahendajate, makseasutuste, investeerimisfondide ja fondihaldurite loomist ja tegevusloa omandamist.

Meie selle valdkonna õigusprofessionaalid on töötanud suurimates advokaadibüroodes ja pankades, samuti Eesti Finantsinspektsioonis. Seega mõistame suurepäraselt Eesti finantssektori kõiki sidusrühmi. 

Risto Agur

Advokaadibüroo KPMG Law asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat

Loe rohkem

Ksenia Kravtšenko

Vaidluste lahendamise praksise juht, vandeadvokaat

Loe rohkem

Toomas Tuuling

Nõunik

Loe rohkem

Katrin Kaskpeit

Jurist

Loe rohkem

Maria Jänese

Jurist

Loe rohkem