Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus

Kes meie poole pöörduvad

Nõustame krediidiasutusi, krediidiandjaid, investeerimisühinguid ja makseasutusi ning teisi finantssektori turuosalisi.​ Oma mitmekülgsete õigusteenuste abil pakume Sulle finantsalast nõu ja lähenemist, mis on praktiline, loominguline ja tulemustele orienteeritud.
 

Meie lähenemine

Pangandus- ja finantsõigus on meie ekspertide pärusmaa. Meie pikaajalised ja mitmekülgsed kogemused panganduses, investeeringute haldamises, kindlustuses ja makseteenuste valdkonnas võimaldavad meil pakkuda nõustamist kõigis finantssektoris ette tulevates küsimustes. Tunneme turul kehtivaid standardeid, tavasid ja parimaid praktikaid, ning oleme kursis kõige viimaste ja ka alles ees ootavate muudatustega finantsvaldkonnaga seotud regulatsioonis.  
 
Oleme nõustanud Eesti ja rahvusvahelisi finantsasutusi väga paljude mahukate pangandus-, finants- ja kindlustusvaldkonna tehingutes ja projektides, mis hõlmavad kommertspaberite ja võlakirjade emissioone, virtuaalvääringuid, võla- ja omakapitali kaasamist, väärtpaberite emissioone, allutamistehinguid, laenu- ja võlakirjaportfellide omandamise ning likvideerimise struktureerimist ja nõustamist, vastavuskontrolli funktsioonide õiguspärasuse analüüsi, finants- ja kindlustustoodete struktureerimist ja dokumenteerimist, äriprotsesside sise-eeskirju, rahapesu tõkestamise nõuete täitmist, samuti pankade, krediidiandjate ja -vahendajate, makseasutuste, investeerimisfondide ja fondihaldurite loomist ja tegevusloa omandamist. 
 
Meie selle valdkonna advokaadid ja juristid on töötanud suurimates advokaadibüroodes ja pankades, samuti Eesti Finantsinspektsioonis. Seega mõistame suurepäraselt Eesti finantssektori kõiki turuosalisi.

Risto Agur

Advokaadibüroo KPMG Law asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat

Loe rohkem

Maria Jänese

Jurist

Loe rohkem