Andmekaitse, intellektuaalse omandi õigus ja IT-õigus

Kes meie poole pöörduvad

Meie töörühm on nõustanud regiooni kõige suuremaid ja keerulisemaid isikuandmete  kaitse üldmääruse (GDPR) vastavushindamise ja sellega seotud muudatuste rakendamisega seotud töid. 
 

Meie lähenemine

Andmekaitse on üks meie võtmevaldkondi. Erinevalt traditsioonilistest advokaadibüroodest kasutame isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete järgimise küsimustes terviklikku lähenemist, pannes kokku valdkonnaülesed meeskonnad, kuhu kuuluvad lisaks advokaatidele ja juristidele ka IT-eksperdid ning juhtimisnõustajad. Kasutame riskipõhist lähenemist, analüüsides oma klientide andmekaitsealase tegevuse vastavust GDPRi nõuetele, ning töötame välja tegevuskavad tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.
 

Täisteenus

Aitame oma klientidel andmekaitsenõudeid järgida ja pakume neile täielikku tuge, nõustades ja aidates neid töötajate väljaõppe korraldamisel, siseste ja väliste eeskirjade kujundamisel ning protsesside, informatsioonisüsteemide, lepingute ja teiste dokumentide vastavuse tagamisel. Samuti viime läbi andmekaitse mõjuhinnanguid ja pakume andmekaitsespetsialisti teenuseid.

IT-õiguse valdkonnas nõustame kliente tarkvara arendamisel ja litsentsimisel, veebilehtede kasutustingimuste seadmisel ja IT-tehingutes, tehes sageli koostööd KPMG IT-nõustajatega, et pakkuda kliendile täisteenust.

Intellektuaalomandi valdkonnas ulatuvad meie nõustatavad küsimused eri liiki intellektuaalomandi kaitsmisest intellektuaalomandi auditi, müügi ja intellektuaalomandiga seotud vaidluste lahendamiseni. 


Vaata rohkem meie GDPR väärtuspakkumise kohta >

Risto Agur

Advokaadibüroo KPMG Law asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat

Loe rohkem

Lauri Liivat

Partner, Äriõiguslike tehingute ja tehnoloogiasektori praksise juht, vandeadvokaat

Loe rohkem

Oliver Grauberg

Jurist

Loe rohkem