Andmekaitse, intellektuaalse omandi õigus ja IT-õigus

Kes meie poole pöörduvad

Meie töörühm on nõustanud regiooni kõige suuremaid ja keerulisemaid isikuandmete  kaitse üldmääruse (GDPR) vastavushindamise ja sellega seotud muudatuste rakendamisega seotud töid. 
 

Meie lähenemine

Andmekaitse on üks meie võtmevaldkondi. Erinevalt traditsioonilistest advokaadibüroodest kasutame isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete järgimise küsimustes terviklikku lähenemist, pannes kokku valdkonnaülesed meeskonnad, kuhu kuuluvad lisaks advokaatidele ja juristidele ka IT-eksperdid ning juhtimisnõustajad. Kasutame riskipõhist lähenemist, analüüsides oma klientide andmekaitsealase tegevuse vastavust GDPRi nõuetele, ning töötame välja tegevuskavad tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.
 

Täisteenus

Aitame oma klientidel andmekaitse­nõudeid järgida ja pakume neile täie­likku tuge, nõustades ja aidates neid töötajate valjaõppe korraldamisel, ettevõttesiseselt ja -väliselt siduvate eeskirjade kujundamisel ning prot­sesside, informatsioonisüsteemide, lepingute ja teiste dokumentide vasta­vuse tagamisel. Samuti viime läbi andmekaitse mõjuhinnanguid ja paku­me andmekaitsespetsialisti teenuseid.

IT-õiguse valdkonnas nõustame klien­te tarkvara arendamisel ja litsentsi­misel, kasutustingimuste koostamisel ja IT-tehingutes, tehes sageli koostood KPMG IT-nõustajatega, et pakkuda kliendile täisteenust. 

Intellektuaalomandi valdkonnas ulatuvad meie nõustatavad küsimused eri liiki intellektuaalomandi kaitsmisest intellektuaalomandi auditi, müügi ja intellektuaalomandiga seotud vaidluste lahendamiseni. 
 

Teenused

  • Andmekaitse
  • Intellektuaalomand
  • Infotehnoloogia 

Vaata rohkem meie GDPR väärtuspakkumise kohta >

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

Loe rohkem

Urmas Kukk

Vandeadvokaat, CIPP/E

Loe rohkem