Andmekaitse, intellektuaalse omandi õigus ja IT-õigus

Kes meie poole pöörduvad

Meie töörühm on nõustanud regiooni kõige suuremaid ja keerulisemaid isikuandmete  kaitse üldmääruse (GDPR) vastavushindamise ja sellega seotud muudatuste  rakendamisega seotud töid. 
 

Meie lähenemine

Andmekaitse on üks meie võtmevaldkond. Erinevalt traditsioonilistest õigusbüroodest, on meil GDPR-i nõuetest tulenevatele dokumentidele terviklik lähenemine ning me paneme kokku valdkondadeülesed meeskonnad, kuhu kuuluvad lisaks õigusprofessionaalidele ka IT eksperdid ja juhtimisnõustajad. Kasutame riskipõhist lähenemist, analüüsides oma klientide andmekaitsealase tegevuse ja dokumentatsiooni vastavust GDPR nõuetele ning töötame peale riskide identifitseerimist välja tegevuskavad tuvastatud puudujääkide kõrvaldamiseks.
 

Täisteenus

Aitame oma klientidel saavutada vastavuse GDPR nõuetega ja pakume täisteenust töötajate väljaõppe korraldamises, sisemiste ja välimiste suuniste muutmisel, protsesside, informatsioonisüsteemide, lepingute ja teiste dokumentide ettevalmistamisel. Samuti viime läbi mõjuhinnanguid ja pakume andmekaitse ametniku teenuseid.

Nõustame regulaarselt oma võrgustikuettevõtete kliente intellektuaalse omandi ning meedia ja infotehnoloogia õiguse küsimustes, sh ka tehnoloogiat puutuvates tehingutes ja IP portfellide restruktureerimises. Koostöös Sinuga saavad meie eksperdid välja töötada detailse lähenemise ja strateegia uutele turgudele sisenemiseks, olemasolevatel turgudel tegevuse laiendamiseks ja uute müügikanalite - näiteks online kaubanduse - kasutamiseks.


Vaata rohkem meie GDPR väärtuspakkumise kohta >

Risto Agur

Advokaadibüroo KPMG Law asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat

Loe rohkem

Lauri Liivat

Partner, Äriõiguslike tehingute ja tehnoloogiasektori praksise juht, vandeadvokaat

Loe rohkem

Katrin Kaskpeit

Jurist

Loe rohkem

Maria Jänese

Jurist

Loe rohkem

Urmo Kopli

Jurist

Loe rohkem