KPMG Law Äripäeva advokaadibüroode TOP-ide seas

14.08.2019

Äripäev on koostanud advokaadibüroode valdkonna II kvartali konkurentsiraporti, kus asetseb TOP-ide seas ka Advokaadibüroo KPMG Law.

Raport põhineb Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt kogutud ja avaldatud ettevõtete 2018. ja 2019. aasta kvartalipõhistel äriandmetel, äriregistri ja Statistikaameti informatsioonil, ning ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitlustel. Raportisse on kaasatud ettevõtted, mille müügitulu oli vähemalt 75 000 eurot.

Valdkonna reitingutes oleme selle aasta teise kvartali näitajate põhjal käibekasvu TOP-is 5. kohal, tööjõumaksude muutuste TOP-is 10. kohal ning eelmise aasta müügitulude põhjal suurimate ettevõtete TOP-is 16. kohal.

Büroo juhtivpartner Risto Agur toob aruande statistika tulemustest välja, et kasumlikkuse säilitamine sunnib büroosid efektiivsust tõstma või kulusid kärpima: “2019. aasta teise kvartali aruandest nähtub, et 2018. aasta teise kvartaliga võrreldes on advokaadibüroode turg tervikuna kasvanud 7,5 protsenti ja viis suuremat bürood on veelgi suurendanud oma turuosa 43 protsendilt 46 protsendile. Advokaadibüroode turu dünaamikat ilmestab ka palgaralli. Töötasud on 2018. aasta teise kvartaliga võrreldes tõusnud 16 protsenti ja tööjõumaksud 20,6 protsenti, aga koondkäive ainult 7,5 protsenti. Seega joonistub siit välja, et müügitulu kasv on palgakasvule oluliselt alla jäänud.”

Partner Karin Kaup nendib, et raportitest käib palju läbi võistlus talentide üle ja kogenud tööjõu puudus. “Seega, peame oma töötajaid hästi ja targalt hoidma. Sealhulgas on rõõm tõdeda, et KPMG Law on TOP 25 büroo võrdluses 2019. aasta esimese ja teise kvartali numbrite põhjal teinud kõige suurema käibe kasvu, kokku 58 protsenti. Investeeringud inimestesse ja kliendisuhetesse võtavad aega ja arvestama peab, et selleks, et saavutada teistsuguseid tulemusi, tuleb teha teistsuguseid tegevusi. Tahame investeerida pikaajalisemasse innovatsiooni, uutesse valdkondadesse, strateegilisse arengusse. Suuname meie inimeste spetsialiseerumist lisaks praktiseerimisvaldkondadele ka ärivaldkondade kaupa – finantssektor, tehnoloogia, energeetika, avalik sektor.“

Partner Lauri Liivat lisab, et õigusnõustamine peab käima koos ärinõustamisega, kuna kliendid ootavad mõistmist ja terviklahendusi. “Peame võtma arvesse kliendi laiemaid ärilisi huve, seda aitab meil tagada parem, kiirem, efektiivsem majaülene koostöö, mida KPMG-s pakume. Klientide ärid on üha innovaatilisemad ja agiilsemad ja see paneb ka meid muutuma ja pingutama, et vastata klientide ootustele ja anda parim, et neid ootusi ületada.”


Täispika raportiga saab tutvuda Äripäeva e-poes: https://pood.aripaev.ee/advokaadiburood-3