GDPR - Kas olete selleks valmis?

01.03.2018

Kuna uus andmekaitsereform hakkab mõjutama ettevõtteid, mis tegelevad isikuandmete töötlemisega, kogu maailmas, on nüüd paras aeg ennast sellega kurssi viia ning valmistuda Euroopa Liidu (EL) isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaldamiseks. Lähtudes isikuandmete kaitse olulisuse kasvust, tekib uute muudatustega võimalus GDPR enda jaoks parimal viisi tööle panna, pidades silmas ettevõtte parimaid ärihuvisid. Kõik äriprotsessid, mis koguvad, kasutavad ja muul viisil töötlevad isikuandmeid, annavad võimaluse täiendavalt üle vaadata ning hinnata riskijuhtimise korraldust, suurendada äriprotsesside tõhusust ja kaitsta ohustatud varasid senisest paremini.
 

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust hakati kohaldama alates 25. maist 2018. Selle eesmärk on standardiseerida ja tugevdada Euroopa Liidus asuvate andmesubjektide õigust isikuandmete kaitsele, rõhutades isikuandmete töötlejatele isikuandmete töötlemise läbipaistvuse, turvalisuse ja vastutuse tagamise olulisust.
 


Kuigi paljud GDPR-is sisalduvad teemad, kõrged nõuded ja keelekasutus ei erine oluliselt kehtivast andmekaitseregulatsioonist, näeb GDPR ette uusi kohustusi ja rangemaid nõudeid GDPR kohaldamisalas tegutsevatele organisatsioonidele. GDPR-is sisalduvad sätted näevad ette ka suurte trahvide kehtestamise teatavate andmekaitsealaste rikkumiste eest kuni 20 miljoni euro või kuni 4 protsendi ettevõtte ülemaailmse käibe ulatuses (olenevalt sellest, kumb summa on suurem). GDPR-i kohaldatakse, kui organisatsioon töötleb EL-is asuvate füüsiliste isikute isikuandmeid või kui isikuandmete vastutav või volitatud töötleja on asutatud EL-is.


Teema täielikuks haldamiseks on KPMG koostanud põhjaliku videoseeria, kuidas teie organisatsioon saab valmistuda läheneva GDPR-määruse jaoks.


Videoseeria hõlmab: GDPR-i fundamentaalseid elemente, sealhulgas seda, kuidas GDPR prioriteedid viiakse vastavusse püüdega isikuandmeid kaitsta ning õppetunde, kuidas navigeerida GDPR-i keerukas teemas. See aitab teil identifitseerida ja kaardistada isikuandmeid, mida teie privaatsuse tagamise programm reguleerib, juhendab teid GDPR rakendamise erinevate valdkondade prioritiseerimisel ja õpetab, kuidas andmesubjekti taotlustele vastata.


Tutvu globaalsete ekspertidega


GDPR videoseeria  


  


 
KPMG GDPR juhend

Viis sammu nõuete täitmise tagamiseks
Loe rohkem meie globaalse tasandi ja globaalse GDPR strateegia kohta.