Äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised

Kes meie poole pöörduvad

Investorid, juhtivtöötajad, ettevõtete juhatused ja omanikud ning rahastamisteenuseid pakkuvad institutsioonid. Meie poole pöördutakse regulaarselt, et nõustaksime ja analüüsiksime äriühingute üldjuhtimise struktuure, ühinemis-, jagunemis- ja ümberkujundamise protsesse ning saneerimismeetmeid, aitamaks leida viise äriprotsesside edendamiseks ja parendamiseks ning raskuste kõrvaldamiseks.
 

Meie lähenemine

Paneme mahukate, keeruliste ja piiriüleste ühinemiste ja ülevõtmiste jaoks kokku valdkondadeülesed meeskonnad, kellel on pikaajalised kogemused ja oskusteave õigus-, maksu- ja finantsküsimustes ning kes omavad suurepärast ülevaadet eelnevaga seotud ärilistest aspektidest. Koostame ekspert-meeskonna iga konkreetse juhtumi vajadustest lähtuvalt. Meie büroo mitmetahulist õigusekspertiisi ja kogemust toetab täiendavalt ka KPMG raamatupidajate, audiitorite ja finants- ning ärinõustajate meeskond. Nii saame pakkuda Sulle täielikku ja efektiivset ettevõtlusalaste nõustamisteenuste paketti ja valdkondadeülest kompetentsi ühest kohast.
 

Risto Agur

Advokaadibüroo KPMG Law asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat

Loe rohkem

Karin Oras

Partner, äriühinguõiguse, tööõiguse ja M&A praksise juht, vandeadvokaat

Loe rohkem

Ksenia Kravtšenko

Vaidluste lahendamise praksise juht, vandeadvokaat

Loe rohkem

Triin Antsov

Vandeadvokaat

Loe rohkem

Robert Suir

Advokaat

Loe rohkem

Kadri Kasepalu

Advokaat

Loe rohkem

Kaia Kuusler

Advokaat (lapsehoolduspuhkusel)

Loe rohkem

Sirli-Kristi Käpa

Jurist (lapsehoolduspuhkusel)

Loe rohkem